Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is de toekomst van de gehele bouwsector. Milieuvriendelijk bouwen door andere manieren van bouwen en bouwontwerpen kan een grote bijdrage leveren aan de verbetering van het milieu. Uiteraard levert Niebouw Haren hier ook een bijdrage aan.

Er zal in de toekomst steeds duurzamer en schoner gebouwd worden. Een proces van continue verbeteren zal er voor zorgen dat de milieubelasting van de gebouwde omgeving steeds verder afneemt. Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu en is daarmee een onderdeel van de kwaliteit van deze gebouwde omgeving. Duurzaam bouwen, milieubewust bouwen, ecologisch bouwen: deze termen worden steeds vaker gebruikt. Ze staan voor het beperken van de invloed van het bouwen en wonen (of gebruiken van een gebouw) op het milieu.

Niebouw Haren neemt haar verantwoordelijkheid op dit gebied en zal dan ook alles in het werk stellen om hieraan mee te werken, samen met onze opdrachtgevers.

Duurzaam1
We bestaan 25 jaar!